اتم
شروع پخش مجله تصویری اتم از شبکه یک سیما
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۶/۱ - ۱۶:۱۹

شروع پخش مجله تصویری اتم از شبکه یک سیما

برنامه‌ای ترکیبی برای مرور ایده «اتم» یا همان الگوها و تجربه‌های موفق ایرانیان که قرار است تا شروع فصل جدید پخش شود و فصل ۱۴۰۰ اتم را به فصل دوم برنامه در سال ۱۴۰۱ وصل کند.

مجله تصویری اتم که یکشنبه و سه شنبه هر هفته حوالی ساعت 19:30 با اجرای کاوه خداشناس بر روی آنتن شبکه یک سیما میرود، برنامه‌ای ترکیبی برای مرور ایده «اتم» یا همان الگوها و تجربه‌های موفق ایرانیان که قرار است تا شروع فصل جدید پخش شود و فصل ۱۴۰۰ اتم را به فصل دوم برنامه در سال ۱۴۰۱ وصل کند.

#مجله_اتم
#اتم
#الگوهاوتجربههایموفق‌
#برنامهتلویزیونیاتم‌
#اتمی_ها